Skip to content Skip to footer

FESTIVAL RULES

 • Every Festival visitor participates in the festival at his/hers own risk.
 • Every Festival visitor has to abide the Festival rules at all times.
 • Every Festival visitor has to follow instructions, rules and restrictions pointed out at the festival.
 • It is strictly forbidden to cause any form of disorder, provoking the other visitors or displaying any kind of behavior that might endanger or make other visitors uneasy or uncomfortable. Whoever decides not to comply these rules will be banished from the Festival without further notice, and without the possibility to return. 
 • Every Festival visitor is responsible for his/her own security and property brought to the Festival. Festival promoter will not be held responsible for any of the lost, stolen or damaged property.
 • Festival promoter will not be held responsible for any breach of Croatian laws; thefts, injuries or harm from third parties that occur at the Festival.
 • Festival promoter will not be held responsible for any situation or incident that occurs outside the Festival area.
 • Every Festival visitor has to follow instructions from security guards and city officials.
 • It is strictly forbidden to bring any kind of fire or cold weapons, drugs or items made to do harm. Anyone caught in the possession of such items will be banished from the festival without the possibility of returning. Kitchen utensils are, of course, allowed, but exclusively inside the camping area.
 • Camp entrance is allowed exclusively to the visitors with a valid camp bracelet.
 • Camping inside the Festival Camping area is at visitor’s own risk. The Festival promoter will not be held responsible in any case.
 • It is strictly forbidden to light a fire or keep an open flame in the Festival area.
 • It is required of every Festival visitor to keep his/hers environment clean. Use the garbage bags and bins.
 • It is required of every Festival visitor to leave the toilet and shower clean after using them, so other visitors can use it without complications.
 • It is allowed to bring your own drink and food inside the camp area.
 • It is strictly forbidden to bring any food or drink inside the Stage area.
 • It is strictly forbidden to bring your pets to the Festival. The level of noise and crowd on the Festival can cause unnecessary stress to your pet, therefore it is forbidden to bring your pets inside the Festival area.
 • Festival entrance is free for kids under the age of 13. Children are welcome but exclusively with their parents or legal guardians accompanying them. However, keep in mind the noise levels. Keep your children safely protected with appropriate ear protections.
 • Swimming is allowed but strictly at your own responsibility. The visitor is required to follow if any warning is issued by security guards or officials.
 • Usage of paths outside the Festival area is allowed only when following directions. Any non-compliance or deflection from the original path route will be made at your own responsibility.
 • Any visitor caught with a forged Festival ticket or bracelet will be banished without further notice and the possibility of returning to the Festival.
 • All visitors of the GoatHell Metal Fest agree that they might be photographed or taped. Furthermore, all visitors agree that the resulting photographs or videos can and will be used for promotion of the Festival without any restriction.
 • Every Festival visitor is aware that exposure to loud music can damage his/her hearing. Fast changing/bright lights can cause problems for a photo-sensitive person, or a person suffering from epilepsy.  
 • By buying a Festival ticket, the Festival visitor agrees that he/she has read and understood the GoatHell Metal Fest rules and directions.
(HR) Pravila Ponašanja na Festivalu
 • Svaki posjetitelj festivala sudjeluje na festivalu na svoj osobni rizik
 • Svaki posjetitelj festivala dužan je pridržavati se pravila ponašanja na festivalu.
 • Svaki posjetitelj festivala dužan je slijediti upute, pravila i zabrane koja su istaknuta na festivalu.
 • Posjetiteljima festivala je strogo zabranjeno izazivanje bilo kakvog oblika nereda, provociranje drugih posjetitelja ili bilo kakvo ponašanje koje bi ugrozilo ili dovelo u neugodu druge posjetitelje. Svako tko se ne bude pridržavao ovih pravila, bit će udaljen s festivala bez mogućnosti povratka na festival.
 • Svaki posjetitelj festivala je odgovoran za svoju osobnu sigurnost i imovinu koju donosi sa sobom na festival. Organizator festivala nije odgovoran za izgubljene ili oštećene stvari.
 • Organirator festivala nije odgovoran za bilo kakvo kršenje hrvatskog zakona; krađu, povrede, ili štetu od strane trećih osoba, koje se dogode na festivalu.
 • Organizator festivala ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve situacije ili incidente koji se dogode izvan festivalskog područja.
 • Svaki posjetitelj festivala je dužan slijediti upute zaštitara ili službenih osoba na festivalu.
 • Na festival je strogo zabranjen unos bilo kakvog vatrenog ili hladnog oružja, teških droga  ili bilo kakvih predmeta koje služe za nanošenje ozljeda drugim osobama. Onaj tko bude zatečen u posjedovanju takvih predmeta bit će trenutno udaljen s festivala bez mogućnosti povratka na festival. Kuhinjski pribor je, naravno, dozvoljen, ali isključivu u kampu.
 • Ulaz u kamp je moguće isključivo posjetiteljima s važećom narukvicom za ulaz u kamp.
 • Kampiranje na festivalu je na vlastitu odgovornost. Organizator festivala neće snositi odgovornost ni u kojem slučaju.
 • Na festivalu je strogo zabranjeno paliti vatru ili koristiti otvoreni plamen. 
 • Svaki posjetitelj festivala je dužan održavati svoj okoliš čistim. Koristite vreće i kante za smeće.
 • Svaki posjetitelj festivala dužan je WC i tuš nakon upotrebe iza sebe ostaviti čistim, kako bi ih i drugi posjetitelji mogli nesmetano koristiti.
 • U kamp je dozvoljen unos vlastite hrane i pića.
 • Strogo je zabranjeno unositi vlastitu hranu i piće u tzv. Stage area (područje gdje se nalazi bina). 
 • Strogo je zabranjeno dovođenje kućnih ljubimaca na festival. Razina buke i gužva na festivalu izaziva nepotreban stres kod kućnih ljubimaca, stoga je njihovo dovođenje zabranjeno.
 • Za djecu do 13 godina ulaz je besplatan. Djeca smiju ući na festival isključivo uz pratnju roditelja ili zakonitog skrbnika. Djeca su dobrodošla na festival, ali imajte na umu razinu buke. Stoga im osigurajte primjerenu zaštitu za uši.
 • Kupanje u moru je isključivo na vlastitu odgovornost. U slučaju bilo kakve opomene od strane zaštitara ili službene osobe festivala, posjetitelj je dužan poslušati i postupiti po uputi.
 • Korištenje puteva izvan festivalskog područja  moguće je samo uz stroga pridržavanja uputa na putu. Svako nepridržavanje uputa ili skretanje sa zadane rute posjetitelj čini na vlastitu odgovornost.
 • Posjetitelj koji je zatečen s krivotvorenom ulaznicom ili narukvicom bit će udaljen s festivala bez mogućnosti povratka na festival.
 • Posjetitelji festivala se slažu da za vrijeme posjeta GoatHell Metal Festu mogu biti fotografirani ili snimljeni, video i audio. Posjetitelji se također slažu da te fotografije, video ili audio materijal može biti korišten za promociju festivala bez ikakvog ograničenja ili naknade za korištenje istog.
 • Posjetitelji festivala su svjesni da izloženost glasnoj glazbi može dovesti do oštećenja sluha. Također, svjesni su da izloženost brzoj izmjeni rasvjete (light show) može štetiti fotoosjetljivim osobama i osobama koje pate od epilepsije.
 • Kupnjom ulaznice posjetitelji festivala potvrđuju da su pročitali i razumjeli odredbe i pravila ponašanja na GoatHell Metal Festu,  i da pristaju na sve gore navedene uvjete.

GoatHell © 2024. All Rights Reserved.